– CÔNG TRÌNH: NHÀ PHỐ
– CĐT: ANH THẾ – CHỊ HỒNG
– ĐỊA CHỈ: QUẬN 8, TP. HCM
– ĐƠN VỊ THIẾT KẾ & THI CÔNG: LVC CONSTRUCTION
– HẠNG MỤC: THIẾT KẾ & THI CÔNG
– THỜI GIAN THI CÔNG: 120 NGÀY
– TÌNH TRẠNG: ĐÃ HOÀN THÀNH

CÔNG TRÌNH LVC-CHỦ ĐẦU TƯ ANH THẾ CHỊ HỒNG

A title

Image Box text

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CHỦ ĐẦU TƯ ANH THẾ CHỊ HỒNG

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CHỦ ĐẦU TƯ ANH THẾ CHỊ HỒNG

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CHỦ ĐẦU TƯ ANH THẾ CHỊ HỒNG

A title

Image Box text

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CHỦ ĐẦU TƯ ANH THẾ CHỊ HỒNG

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CHỦ ĐẦU TƯ ANH THẾ CHỊ HỒNG

A title

Image Box text

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CHỦ ĐẦU TƯ ANH THẾ CHỊ HỒNG

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CHỦ ĐẦU TƯ ANH THẾ CHỊ HỒNG

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CHỦ ĐẦU TƯ ANH THẾ CHỊ HỒNG

A title

Image Box text

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CHỦ ĐẦU TƯ ANH THẾ CHỊ HỒNG

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CHỦ ĐẦU TƯ ANH THẾ CHỊ HỒNG

A title

Image Box text

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CHỦ ĐẦU TƯ ANH THẾ CHỊ HỒNG

A title

Image Box text

A title

Image Box text