– Gói Thầu: Thiết kế & Thi công cải tạo Sân Thượng
– CĐT: Ngân hàng Agribank – Chi Nhánh Thành Đô
– Địa điểm: Phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

CÔNG TRÌNH LVC-- CĐT: Ngân hàng Agribank - Chi Nhánh Thành Đô

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-- CĐT: Ngân hàng Agribank - Chi Nhánh Thành Đô

A title

Image Box text

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-- CĐT: Ngân hàng Agribank - Chi Nhánh Thành Đô

A title

Image Box text

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-- CĐT: Ngân hàng Agribank - Chi Nhánh Thành Đô

A title

Image Box text