– CÔNG TRÌNH: NHÀ PHỐ
– CĐT: GIA ĐÌNH ANH TÙNG – CHỊ HẬU
– ĐỊA CHỈ: TP. DĨ AN, T. BÌNH DƯƠNG
– ĐƠN VỊ THIẾT KẾ & THI CÔNG: LVC CONSTRUCTION
– HẠNG MỤC: THIẾT KẾ & THI CÔNG
– THỜI GIAN THI CÔNG: 135 NGÀY
– TÌNH TRẠNG: ĐÃ HOÀN THÀNH

A title

Image Box text

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC: CĐT: GIA ĐÌNH ANH TÙNG - CHỊ HẬU

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC: CĐT: GIA ĐÌNH ANH TÙNG - CHỊ HẬU

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC: CĐT: GIA ĐÌNH ANH TÙNG - CHỊ HẬU

A title

Image Box text

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC: CĐT: GIA ĐÌNH ANH TÙNG - CHỊ HẬU

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC: CĐT: GIA ĐÌNH ANH TÙNG - CHỊ HẬU

A title

Image Box text

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC: CĐT: GIA ĐÌNH ANH TÙNG - CHỊ HẬU

A title

Image Box text

A title

Image Box text