– CÔNG TRÌNH: NHÀ PHỐ
– CĐT: ANH TUẤN ANH
– ĐỊA CHỈ: P. TRƯỜNG THỌ, TP. THỦ ĐỨC, TP. HCM
– ĐƠN VỊ THIẾT KẾ & THI CÔNG: LVC CONSTRUCTION
– HẠNG MỤC: THIẾT KẾ & THI CÔNG
– THỜI GIAN THI CÔNG: 110 NGÀY
– TÌNH TRẠNG: ĐANG THI CÔNG

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CĐT ANH TUẤN ANH

A title

Image Box text

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CĐT ANH TUẤN ANH

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CĐT ANH TUẤN ANH

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CĐT ANH TUẤN ANH

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CĐT ANH TUẤN ANH

A title

Image Box text

A title

Image Box text