– CÔNG TRÌNH: NHÀ PHỐ
– CĐT: CHỊ LOAN
– ĐỊA CHỈ: HIỆP PHƯỚC, H. NHÀ BÈ, TP. HCM
– ĐƠN VỊ THIẾT KẾ & THI CÔNG: LVC CONSTRUCTION
– HẠNG MỤC: THIẾT KẾ & THI CÔNG
– THỜI GIAN THI CÔNG: 130 NGÀY
– TÌNH TRẠNG: ĐANG THI CÔNG

CÔNG TRÌNH LVC-CHỦ ĐẦU TƯ CHỊ LOAN

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CHỦ ĐẦU TƯ CHỊ LOAN

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CHỦ ĐẦU TƯ CHỊ LOAN

A title

Image Box text

A title

Image Box text