TRỤ SỞ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC AGRIBANK – CN. THÀNH ĐÔ

xây dựng LVC - Công trình trụ sở văn phòng Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Thành Đô
– CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ LÀM VIỆC AGRIBANK – CN. THÀNH ĐÔ
– CĐT: Agribank – Chi nhánh Thành Đô
– Địa chỉ: P. Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
– Đơn vị thiết kế: LVC Construction
– Đơn vị thi công: LVC Construction
– Hạng mục: Thiết kế & Thi công
– Thời gian thi công: 90 ngày
– Tình trạng: Đã hoàn thành
dự án Xây Dựng LVC

Phối cảnh

dự án Xây Dựng LVC

Phối cảnh

dự án Xây Dựng LVC

A title

Image Box text

dự án Xây Dựng LVC

A title

Image Box text

dự án Xây Dựng LVC

A title

Image Box text

dự án Xây Dựng LVC

A title

Image Box text

A title

Image Box text

dự án Xây Dựng LVC

A title

Image Box text

dự án Xây Dựng LVC

A title

Image Box text

dự án Xây Dựng LVC

A title

Image Box text

dự án Xây Dựng LVC

A title

Image Box text

dự án Xây Dựng LVC

A title

Image Box text