Công Ty TNHH Xây Dựng LVC

  Tên công ty (bằng tiếng Việt): Công Ty TNHH Xây Dựng LVC

  Tên công ty (bằng tiếng Anh): LVC CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

  Trụ sở chính: 183/26 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Website:   https://lvc.com.vn

  Email: lvcconstruction.lvc@gmail.com

  Điện thoại:  0911627227 – 0911635280

  Ngày thành lập: 18/03/2022

  Số GPĐKKD:  0317206793