– Gói Thầu: Thiết kế & Thi công Xây dựng – Nội thất Căn Hộ
– CĐT: Anh Minh
– Địa điểm: Phạm Thế Hiển, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

CÔNG TRÌNH LVC-CHỦ ĐẦU TƯ ANH MINH

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CHỦ ĐẦU TƯ ANH MINH

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CHỦ ĐẦU TƯ ANH MINH

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CHỦ ĐẦU TƯ ANH MINH

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CHỦ ĐẦU TƯ ANH MINH

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CHỦ ĐẦU TƯ ANH MINH

A title

Image Box text

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CHỦ ĐẦU TƯ ANH MINH

A title

Image Box text

CÔNG TRÌNH LVC-CHỦ ĐẦU TƯ ANH MINH

A title

Image Box text